Thursday, January 01, 2009

Surah Yusuf: Nilai Peribadi dan Nilai Ideal

Setiap pengarang mempunyai nilai-nilai peribadi. Pengarang konvensional menuangkan nilai-nilai peribadinya ke dalam karyanya. Malah bagi mereka, berkarya adalah cara memperjuangkan nilai-nilai peribadi.

Sebagai contoh seseorang pengarang mungkin percaya perceraian itu OK. Dia percaya, bagi isteri-isteri yang mahu dimadukan oleh suaminya, adalah OK kalau si isteri memberi kata dua kepada suaminya. Dan jika suaminya tetap dengan niatnya mahu berkahwin lagi, adalah OK bagi si isteri memilih perceraian. Maka dalam karya si pengarang, nilai-nilai itu tergambar dengan jelas.

Nilai watak-watak utama alam novel konvensional lazimnya mewakili nilai-nilai yang diperjuangkan oleh pengarangnya.

Justeru, apabila si pengarang adalah seorang yang pro-poligami, maka watak utamanya melambangkan nilai pro-poligami. Dan apabila si pengarang anti-poligami, maka watak utamanya juga melambangkan nilai anti-poligami. Demikianlah juga dalam isu-isu lain seperti perceraian, kahwin cinta dan banyak lagi.

Etika sasterawan Islami tidak membenarkan pengarang menggunakan karyanya bagi memperjuangkan nilai-nilai peribadi yang tidak selari dengan nilai-nilai ideal dalam Islam.

Sebagai contoh, perbuatan isteri meminta cerai disebabkan suaminya berkahwin lagi adalah tidak dibenarkan. Maka pengarang Islami tidak boleh meng-OK-kan perbuatan itu dalam karya-karyanya.

Meskipun Islam membenarkan perceraian, dalam surah Yusuf, tidak terdapat episod perceraian. Meskipun al-Aziz telah melihat sendiri bagaimana isterinya berlaku curang, tetapi dalam surah itu kita tidak diberitahu apakah dia menceraikan isterinya itu.

Demikian juga, dalam surah Yusuf tidak ada episod isteri meminta cerai daripada suami. Isteri al-Aziz, meskipun dia sangat tergoda oleh keelokan paras dan peribadi Nabi Yusuf, kita tidak diberitahu apakah dia pernah meminta cerai daripada suaminya.

Justeru, dari sudut pandang teori sastera Islami aliran Surah Yusuf, pengarang tidak dibenarkan memperjuangkan nilai-nilai peribadi yang tidak selari dengan nilai-nilai ideal dalam Islam.

Disebabkan Allah membenci perceraian, maka pengarang sastera Islami tidak dibenarkan meng-OK-kan perceraian dalam karyanya.

.

.