Wednesday, December 01, 2010

Kata Gantinama dalam Dialog: Prinsip Surah Yusuf

Apabila saudara mengarang dengan menggunakan Bahasa Melayu Tinggi, salah satu isu yang triki (tricky) adalah isu penggunaan kata gantinama atau 'pronoun'. Contoh kata gantinama adalah saya, aku, engkau, kamu, awak, dia, beliau dan lain-lain.


Salah satu ciri bahasa percakapan seharian adalah penggunaan kata gantinama (pronoun) yang berubah-ubah apabila seseorang itu bercakap dengan orang-orang yang berlainan kedudukan sosialnya.


Ada ahli bahasa Bahasa Melayu berpegang pada prinsip: “Orang yang hina layak dihina.” Justeru, mereka berpendapat orang-orang yang dipandang hina oleh masyarakat layak dibahasakan “kamu”, seperti penjenayah, penagih dadah dan lain-lain.


Mereka berpandangan, pada prinsipnya, “kamu” sesuai digunakan bagi bercakap dengan orang-orang yang statusnya lebih rendah. Ada juga ahli bahasa yang berpendapat “kamu” sesuai digunakan bagi bercakap dengan haiwan.


Status kanak-kanak dan remaja dianggap rendah, maka itulah guru-guru membahasakan pelajar mereka “kamu”, dan sikap ini terbawa-bawa sampai ke dewan kuliah maktab dan universiti. Dalam konteks dunia tentera pula, pelatih-pelatih dibahasakan “kamu” oleh pegawai yang melatih mereka kerana status pelatih dianggap rendah.


Apabila saudara menuliskan cerita ataupun novel, sudah semestinya terdapat banyak dialog di mana watak-watak bercakap.


Para pengarang yang menganuti fahaman realisme Barat cenderung menuliskan dialog dengan menyalin gaya percakapan seharian.


Jikalau dalam kem tentera si sarjan meng-kamu-kamu-kan pelatih-pelatihnya, maka itulah yang dituliskan dalam karangannya.


Jikalau dalam penjara si warden meng-kamu-kamu-kan si banduan, maka itulah yang ditulis oleh pengarang.


Jikalau dalam mahkamah si pendakwaraya meng-kamu-kamu-kan si plaintif dan si defenden, maka itulah juga yang dituliskan oleh si pengarang dalam bukunya.


Begitu pula, jikalau di padang bola si jurulatih meng-engkau-engkau-kan para pemainnya, maka itulah yang dituliskan oleh si pengarang dalam karangannya.


Di sini kita dapati teori dan teknik sastera Islami berpegang pada prinsip yang berbeza.


Ayat 39: (Nabi Yusuf berkata) “Wahai sahabat-sahabatku sepenjara, adakah menyembah Tuhan yang berbilang-bilang banyaknya itu lebih baik daripada menyembah Allah yang maha esa lagi berkuasa?”


Ayat 41: (Nabi Yusuf berkata) “Wahai sahabat-sahabatku sepenjara, salah seorang daripada saudara berdua akan dibebaskan.... manakala seorang lagi akan mati dengan dihukum salib....”


Kedua-dua ayat di atas menunjukkan bagaimana watak utama, seorang nabi, bercakap dengan dua orang banduan di dalam penjara dengan menggunakan panggilan yang memuliakan banduan-banduan itu.