Sunday, December 19, 2010

Pengarang Dalam Teori Surah Yusuf Tidak Omnipoten

Teori dan teknik surah Yusuf adalah mazhab rasmi bagi semua kategori penulisan kreatif di PTS, sama ada buku cerita kanak-kanak, novel remaja mahupun dewasa.

Antara perbezaan paling penting antara teknik penulisan dalam teori-teori sastera konvensional dengan teknik penulisan dalam surah Yusuf adalah pada sifat pengarang.

Dalam teknik surah Yusuf, pengarang tidak bersifat omnipotent, manakala dalam teknik penulisan sastera konvensional pengarang adalah omnipotent.

Istilah omnipotent datang daripada kata akar potent, yang menerbitkan potential, impotent dan lain-lain. Imbuhan omni bermakna "maha". Jadi omnipotent bermakna "maha berdaya" ataupun "maha berkuasa".

Sifat omnipotent adalah sifat keTuhanan. Antara sifat-sifat Tuhan adalah keupayaan mengetahui apa yang ada dalam hati dan fikiran manusia.

Disebabkan pengarang bukan seperti Tuhan yang omnipotent, maka dalam teknik surah Yusuf perkataan katasifat emotif (seperti sedih, risau, kecewa, marah, suka, rindu, hampa, lucu dan lain-lain) tidak digunakan dalam teks naratif, sebaliknya ia hanya digunakan dalam teks dialog.

Dalam teori-teori sastera konvensional pengarang adalah omnipotent, dia maha berdaya.

Pengarang mempunyai kuasa memasuki hati dan otak manusia sampai ke bawah-sedarnya, lalu pengarang melaporkan kepada pembaca apa yang tersimpan dalam otak dan hati watak-wataknya.

Dalam teori dan teknik surah Yusuf, pengarang hanya menerangkan unsur-unsur yang dapat dilihat dengan mata kepala kasar dan kata-kata watak yang dapat didengari oleh sepasang telinga, tanpa memberi komen dan tafsiran.