Tuesday, December 01, 2020

Disclaimer

Apabila saudara membaca blog ini, ambil ingatan bahawa saya tidak tahu bahasa Arab dan saya bukan lulusan fakulti Islam. Saya juga tidak melakukan tafsiran. Saya hanya melakukan analisis struktural. Terima kasih.

Dalam menjalankan analisis ke atas struktur Surah Yusuf, rujukan saya adalah:

Al-Qur'an dan Tafsirnya, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1990.

Al-Qur'anu'L-Karim Terjemahan dan Huraian Maksud, Maulana Abdullah Yusuf Ali, terjemahan oleh Muhammad Uthman El-Muhammady, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1999.

Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran, Mushaf Malaysia Rasm Uthman, Darulfikir, Kuala Lumpur.

Al-Quran Mushaf Malaysia dan Terjemahan, Yayasan Restu, Shah Alam, 2005.

Tafsir Quran Karim, Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, PT Hidakarya Agung, Djakarta, 1973.

Study of the Noble Qur'an Word-For-Word, compiled by Darussalam, Riyadh, 2000.

The Holy Qur'an Translation and Commentary, A. Yusuf Ali, Islamic Propagation Centre International, 1934.

The Qur'an Translation and Commentary, TB Irving (Al-Hajj Ta'lim Ali), Omar Brothers Publications Pte Ltd, Singapore, 1992

English Translation of the Meaning of Al-Qur'an Guidance for Mankind, Muhammad Farooq-i-Azam Malik, The Institute of Islamic Knowledge, Texas, USA, 1997.

The Massage of the Qur'an, Translated and Explained by Muhammad Asad, Dar Al-Andalus, Gibraltar, 1980.
Mengapa Hanya Surah Yusuf

Salah satu kritikan yang saya terima daripada beberapa penulis fiksyen yang skeptikal tentang kelebihan-kelebihan teori dan teknik surah Yusuf dan aplikasinya buat menghasilkan karya sastera Islami adalah: Mengapa tidak dikaji seluruh ayat-ayat al-Quran? Mengapa setakat mengkaji surah Yusuf sahaja?

Beginilah respons saya: Fokus kajian saya adalah surah Yusuf. Bekerja dengan mempunyai fokus yang spesifik adalah amat penting kepada produktiviti. Masih banyak lagi unsur-unsur sastera pada surah Yusuf yang belum dapat saya kaji disebabkan keterbatasan pengetahuan saya dalam ilmu-ilmu al-Quran.

Bahagian-bahagian yang sudah saya fikirkan, renungkan, analisiskan, dan tuliskan hasil kajian itu pun mengambil masa lebih 20 tahun baru saya berani mengetengahkannya.

Jadi, saya tidak berupaya hendak mengkaji seluruh al-Quran. Saya berpegang kepada prinsip seperti yang dikatakan oleh Imam Shafie: "Kalau tidak dapat buat semua, jangan tidak dibuat semua."

Kepada mereka yang mengkritik saya, lebihlah efisien apabila antara kita berbahagi-bahagi kerja. Masing-masing memberi sumbangan masing-masing buat membangunkan dan memajukan penghasilan sastera Islami, baik dari sudut penciptaan teori-teorinya, analisis teknik-tekniknya, kritikannya, apatah lagi penghasilan karya kreatifnya.

Bagi pihak diri saya sendiri, biarlah saya kaji surah Yusuf, pihak-pihak lain pula kajilah surah-surah lain.

.

Teori dan Teknik Surah Yusuf adalah Mazhab Rasmi PTS

Bagi pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kali membaca blog ini, PTS mengadakan bengkel surah Yusuf bagi semua penulis kreatif yang berminat menerbitkan karya mereka dengan PTS.

Bengkel diberikan secara percuma.

Notis tentang tarikh bengkel disiarkan dari waktu ke waktu di http://universitipts.com


.

Surah Yusuf Mazhab Rasmi PTS

Pengumuman Rasmi!

Selepas beberapa lama menjalankan analisis ke atas surah Yusuf dan membincangkan serta melakukan pelbagai ujian aplikasinya dalam aktiviti penulisan karya kreatif, kita berpuas hati surah Yusuf dapat dijadikan asas bagi teori sastera Islami.

Dengan mengangkat surah Yusuf menjadi teori rasmi sastera Islami PTS, ini bermakna PTS hanya menerbitkan karya-karya kreatif yang mematuhi prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang terdapat dalam surah Yusuf.

Genre karya-karya kreatif yang tertakluk di bawah dasar ini adalah novel dewasa, novel remaja, novel agama, fiksyen sains, fiksyen sejarah, cerita rakyat, cerita kontot, storyboard, skrip komik, ilustrasi kulit luar, ilustrasi dalam buku, dan lukisan komik.Friday, December 31, 2010

Teori ‘Apa itu Novel Islami’

Menulis cerita panjang, istilah sekarang ‘novel’, ada sunnahnya, baik dalam Quran mahupun hadith. Jadi menulis cerita adalah suatu aktiviti yang bernilai ibadah.

Kitab Quran itu penuh dengan pelbagai cerita, daripada cerita yang ringkas-ringkas kepada cerita yang panjang. Ini bermakna cerita menjadi alat penting bagi menyampaikan mesej.

Nabi Muhammad, walaupun beliau tidak menulis cerita, tetapi beliau banyak menggunakan cerita bagi menyampaikan mesej sebagaimana yang terdapat dalam hadith-hadith beliau.

Cerita yang paling panjang dalam Quran adalah cerita Nabi Yusuf. Ada beberapa keistimewaan yang terdapat pada surah Yusuf. Puan Ainon Mohd. dan En. Faris Hasbullah pernah membuat kajian ke atas surah Yusuf dan berikut adalah beberapa penemuan mereka:

1. Jumlah ayat dalam surah Yusuf adalah 111 ayat. Dengan jumlah itu, dibandingkan dengan nabi-nabi lain, Nabi Yusuf adalah nabi yang paling banyak ayat berkenaan kisah hidupnya. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang paling lengkap berkenaan sejarah hidup seorang nabi dalam Quran, di mana ia bermula semenjak Nabi Yusuf kecil sehinggalah beliau dewasa. Semua ayat berkenaan kisah hidup Nabi Yusuf terkumpul dalam satu surah khas, yakni surah Yusuf. Ini berbeza dengan ayat-ayat berkenaan kisah nabi-nabi lain yang tidak terkumpul dalam surah yang dinamai sempena nama masing-masing.

2. Cerita berkenaan Nabi Yusuf dimulakan dengan ayat prolog yang bermaksud, “Kami sampaikan kepadamu, wahai Muhammad, sebuah kisah yang paling indah.” Ayat ini membayangkan bahawa sebuah cerita yang indah itu mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang terdapat pada jalan cerita, perwatakan, gaya penceritaan dan gaya bahasa yang digunakan dalam surah Yusuf. Ayat ini juga membayangkan, apa yang ditunjukkan dalam surah Yusuf adalah dibenarkan dalam teori novel Islami, dan begitu pula sebaliknya, apa yang tidak ditunjukkan dalam surah Yusuf adalah tidak diterima sebagai unsur novel Islami.

3. Kisah indah Nabi Yusuf diturunkan kepada Nabi Muhammad sewaktu beliau masih berada di Mekah, yakni sebelum beliau berpindah ke Madinah. Sebagaimana yang diketahui, mesej dalam ayat-ayat Quran yang diturunkan di Mekah hanyalah berkenaan asas-asas sistem kepercayaan dalam Islam. Fakta bahawa surah Yusuf diturunkan di Mekah membayangkan bahawa dalam Islam, fungsi kisah-kisah indah, yakni fungsi novel Islami, adalah sebagai alat bagi mendorong pembaca ataupun pendengar supaya mengubah sistem kepercayaan dan keyakinan mereka.

Ringkasnya begini, apabila kita mahu seseorang itu mengubah sistem keyakinannya, ceritakan kepadabya sebuah kisah yang indah, yang relevan dengan konteks orang itu. Umpamanya, apabila kita mahu mendorong seseorang supaya jangan berputus asa, maka ceritakan kepadanya sebuah kisah yang relevan dengan diri orang itu.


Karya yang Tidak Syariah-Compliant

Karya yang tidak mematuhi syariah, dan dengan demikian tidak boleh diterbitkan mempunyai salah satu dari ciri-ciri di bawah, ataupun kesemuanya:

1. Karya itu mempromosi idea bahawa Tuhan tidak wujud.

2. Karya itu mempromosi idea-idea yang tidak selaras dengan ajaran dalam Quran dan hadith.

3. Karya itu menimbulkan kesan psikologi dan emosi yang menyebabkan timbulnya keinginan mahu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Quran dan hadith.

Surah Yusuf dan Sastera Syariah-Compliant

Sekian lama kita membincangkan konsep sastera Islami dengan menggunakan istilah “Sastera Islam”. Penggunaan istilah sastera Islam menyebabkan timbulnya lebih banyak masalah daripada menyelesaikan masalah.

Masalah yang paling panas dibincangkan adalah polemik yang tak habis-habisnya adalah polemik tentang definisi teknikal apa itu yang dikatakan karya sastera Islam.

(a) Ada yang mengatakan sastera Islam mesti ditulis oleh orang beragama Islam sahaja.

Maka timbul isu bagaimana status sastera agung dunia yang ditulis oleh orang bukan Islam yang kandungannya tidak bertentangan dengan Islam. Apakah Islam menolak khazanah itu sebagai khazanah yang bermanfaat dibaca oleh orang Islam?

Juga bagaimanakah status karya-karya yang ditulis sebelum si penulis masuk Islam, ataupun sebelum si penulis keluar Islam.

(b) Ada yang mengatakan karya sastera Islam mesti ditulis dengan adanya NIAT mahu menulis kerana Allah semata-mata.

Maka timbul isu bagaimanakah kriteria ini dapat dipastikan kerana isu niat si penulis adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh yang empunya diri. Bagaimana mungkin seseorang itu mengetahui apa niat individu lain.

Juga, niat yang betul tidak menjamin karya yang dihasilkan itu Islamik.

(c) Ada yang mengatakan karya sastera Islam mestilah kandungannya dengan terang dan jelas selaras dengan worldview Islam.

Maka timbul masalah kekaburan tentang kriteria keselarasan kandungan karya dengan worldview Islam. Sebagai contoh, bagaimanakah status karya yang bertemakan worldview Syiah, apakah ia dapat diterima sebagai sastera Islam dalam konteks masyarakat yang anti-syiah?

Sementara tokoh-tokoh sastera terus ghairah berpolemik, ketiga-tiga isu di atas mempunyai implikasinya ke atas (a) dasar penerbitan dan (b) dasar editorial sesebuah penerbit seperti PTS FORTUNA Sdn. Bhd. yang fokus pada penerbitan karya sastera Islami.

Dasar penerbitan

Dasar ini menentukan apa yang boleh diterbitkan dan apa yang tidak boleh diterbitkan oleh penerbit. Dasar ini sebenarnya adalah dasar perniagaan sesebuah syarikat penerbitan berkenaan jenis-jenis produk yang diperdagangkannya.

Dasar penerbitan menentukan karya yang ditulis oleh siapa, dan karya yang bagaimana isi kandungannya, yang boleh diterbitkan dan yang tidak boleh diterbitkan oleh PTS FORTUNA.

Disebabkan adalah dasar penerbitan PTS bahawa ia hanya menerbitkan buku-buku yang sesuai dengan Islam, jikalau apa yang didefinikan sebagai ’sastera Islam’ itu semestinya ditulis oleh orang Islam, ini bermakna PTS tidak akan menerbitkan terjemahan sastera dunia seperti karya Shakespeare dan Sherlock Holmes.

Sebagai contoh sahaja… dasar penerbitan yang tidak konkrit, dapat mencetuskan konflik pahit antara PTS dengan pengarang Cina yang menghantar novelnya, konon atas hujah pengarang itu bukan Islam. (Nanti jika dia sudah masuk Islam, barulah karyanya diterbitkan!)

Dasar editorial

Dasar ini menentukan kuasa-kuasa dan akauntabiliti para editor PTS FORTUNA apabila menyediakan sesebuah manuskrip bagi penerbitan.

Dasar ini menentukan unsur-unsur yang mesti ditukar, ataupun dipotong dan dibuang oleh editor PTS sebelum sesebuah manuskrip itu diterbitkan.

Dasar editorial yang tidak konkrit juga dapat mencetuskan konflik pahit dan personal dengan penulis yang tidak puas hati dengan penerbit yang meminda manuskrip asal.

Justeru, dalam operasi hariannya, PTS FORTUNA menggunakan manual editorial yang digubal berdasarkan konsep dan istilah “sastera syariah-compliant”. Istilah ini adalah istilah legal. Ia menyenaraikan unsur-unsur yang tidak boleh ada dalam sesuatu manuskrip yang bakal diterbitkan.

Konsep sastera syariah-compliant adalah konsep yang amat teknikal. Konsep ini memisahkan antara ‘creator’ yakni sang pencipta daripada ‘creation’ yakni ciptaannya.

Konsep sastera syariah-compliant itu difokuskan pada produk, yakni pada karya, bukan pada karyawan.

Konsep “syariah-compliant” diamalkan dalam industri makanan dan perbankan. Justeru sijil HALAL, suatu dokumen perakuan rasmi bahawa sesuatu produk itu syariah-compliant, diberikan kepada produk, bukan kepada pencipta produk.

Dengan meminjam konsep dan istilah “syariah-compliant” daripada industri makanan dan perbankan, maka PTS dapat mengamalkan dasar penerbitan yang membolehkan ia menerbitkan orang bukan Islam seperti karya Shakespeare dan Sherlock Holmes.

Bagi mendapatkan kriteria teknikal ciri karya yang syariah-compliant, buat masa ini PTS menggunakan surah Yusuf sebagai rujukan, sehingga kita berjaya mengembangkan lagi teori dan teknik penulisan kreatif berdasarkan kajian yang lebih luas dan mendalam ke atas teks al-Quran.

Karya yang tidak mematuhi syariah, dan dengan demikian tidak boleh diterbitkan mempunyai salah satu dari ciri-ciri di bawah, ataupun kesemuanya:

1. Karya itu mempromosi idea bahawa Tuhan tidak wujud.

2. Karya itu mempromosi idea-idea yang tidak selaras dengan ajaran dalam Quran dan hadith.

3. Karya itu menimbulkan kesan psikologi dan emosi yang menyebabkan timbulnya keinginan mahu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Quran dan hadith.

Allah jualah yang maha mengetahui.


Keperluan bagi Suatu Model Sastera Islam

Banyak perbincangan telah ditulis berkenaan konsep sastera Islam. Banyak definisi sudah dikemukakan, dengan jumlah definisi yang sama banyak dengan ahli teori yang mengemukakannya.

Selain definisi, perkembangan teori sastera Islam memerlukan supaya ahli-ahli teorinya mengemukakan model-model ideal bagi setiap genre yang dapat dianggap sebagai model Islam yang ideal.

Model-model itu diperlukan oleh:

1. Para penulis yang mahu menghasilkan karya Islami.

2. Para penerbit sastera Islam bagi memastikan mereka tidak tersalah memilih manuskrip.

3. Para anggota panel hakim dalam pelbagai pertandingan, hadiah dan anugerah supaya mereka mempunyai garis panduan penilaian yang konseptual dan juga teknikal tentang unsur-unsur yang perlu dinilai dengan menggunakan kayu ukur yang betul.

Penerbit dan penulis sastera Islam memerlukan model-model genre kreatif Islami kerana faktor-faktor berikut:

1. Bagi memastikan kita tidak menyebarkan unsur-unsur yang tidak selaras dengan Islam yang mungkin terdapat di dalam buku-buku yang diterbitkannya.

2. Rumah penerbitan perlu mempunyai (a) dasar editorial dan (b) manual menapis manuskrip yang diterima dari penulis-penulis.

3. Para editor perlu mempunyai manual editing yang menyenaraikan secara teknikal unsur-unsur yang memerlukan pembetulan sebelum sesuatu manuskrip itu layak diterbitkan.

4. Penulis-penulis perlu mengetahui secara teknikal unsur-unsur yang boleh menyebabkan manuskrip mereka ditolak oleh penerbit.

5. Dengan mempunyai model-modelnya sendiri, penulis dan penerbit dapat menerbitkan karya-karya kreatif yang mempunyai USPnya (unique selling point) sendiri, yang membezakan buku-bukunya daripada buku-buku lain dalam pasaran.

USP adalah faktor paling penting bagi mencipta apa yang disebut 'posisi-produk' (product-positioning).

Teori dan teknik surah Yusuf adalah suatu usaha bagi mengemukakan suatu model ideal karya sastera yang indah.


.

Hukum 'Fikah Cerita'

Salah satu isu yang relevan dibincangkan dalam sastera Islami adalah 'fikah cerita', yakni apa hukumnya pengarang menulis jenis-jenis tema, cerita dan watak-watak dalam karya yang dihasilkan.

Ambil sebagai contoh dalam kes menghasilkan novel yang bertemakan perceraian: Apakah pengarangnya mendapat pahala, dosa, ataupun tidak mendapat apa-apa?

Dalam Quran tidak ada langsung cerita perempuan diceraikan oleh suami, apatah lagi cerita perempuan meminta cerai daripada suami mereka. Siti Sarah yang tidak suka hidup bermadu dan sangat membenci madunya, itu pun tidak meminta cerai dari suaminya. Siti Zulaikha yang terang-terangan telah jatuh cinta kepada hambanya sendiri semasa suaminya tiada di rumah, dia tidak diceraikan oleh suaminya.

Ada 2 orang isteri nabi-nabi yang dilaknat Allah, yakni dihukum masuk neraka selama-lamanya. Mereka adalah isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Meskipun demikian buruknya tingkah laku 2 orang perempuan itu, mereka tidak diceraikan oleh suami mereka, padahal suami mereka adalah nabi-nabi.

Pada saat ini tema yang sangat popular dalam novel-novel yang ditujukan kepada pembaca perempuan adalah tema perceraian. Begitu popularnya tema perceraian sehingga dalam novel-novel untuk bacaan kanak-kanak dan remaja pun terdapat watak-watak yang ada kaitan dengan perceraian, sebagai contoh watak utamanya adalah anak pasangan bercerai.

Banyak novel mengemukakan sikap pro-perceraian. Trend ini terbawa-bawa, sehingga novel-novel yang pengarangnya yang belum berkahwin, justeru belum pernah mengalami masalah perkahwinan, pun terikut-ikut mempromosi perceraian.

Dalam novel-novel seperti itu perceraian dipromosi sebagai sesuatu yang tidak membahayakan diri dan kebajikan perempuan, ia tidak patut ditakuti, malah perceraian adalah bagus untuk perempuan. Dalam novel-novel itu juga perceraian dipromosi sebagai langkah bijaksana, manakala tidak mahu bercerai adalah langkah bodoh.

Malah banyak perbincangan tentang watak perempuan yang dikatakan sebagai watak kuat adalah merujuk kepada watak-watak perempuan yang bercerai.

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Bahawa perceraian itu demikian dibenci oleh Allah sehingga ia selaras dengan fakta bahawa dalam cerita-cerita al-Quran tidak ada contoh cerita watak yang bercerai. Justeru, menulis cerita yang mengemukakan watak-watak yang bercerai adalah sesuatu yang tiada presedennya dalam al-Quran.

Penerbit dan juga para penulis perlu mengetahui apakah hukumnya kita menerbitkan dan menulis novel-novel yang berkaitan dengan tema perceraian, sebagai contoh dalam novel itu ada watak anak yang ibu bapanya bercerai, ataupun ada watak perempuan yang memilih perceraian apabila mengalami masalah dalam perkahwinannya. Apakah dengan menerbitkan dan menghasilkan novel-novel seperti itu kita mendapat pahala ataupun dosa, ataupun apa?.

Thursday, December 30, 2010

Cerita dalam Novel Islami

Adakah isi kandungan novel Islami berbeza daripada kandungan novel-novel bukan Islami? Apakah novel Islami hanya boleh bercerita tentang tema-tema ketuhanan?

Persoalan ini dapat dijawab dengan mengemukakan persoalan apakah tema-tema, perkara dan isu-isu yang menjadi bahan cerita dalam surah Yusuf?

1. Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yaakub, dan abangnya Nabi Bunyamin, serta Raja Mesir adalah watak-watak yang mewakili tema-tema ketuhanan dan kebaikan.

2. Abang-abang Nabi Yusuf, Siti Zulaikha, dan suaminya Menteri Aziz adalah watak-watak yang mewakili tema-tema kejahatan.

Apakah jenis-jenis kejahatan yang dijadikan bahan cerita dalam surah Yusuf?

1. Anak-anak durhaka.
2. Cemburu adik-beradik.
3. Pembunuhan adik beradik.
4. Cinta terlarang.
5. Isteri curang.
6. Suami dayus.
7. Pendustaan, tipu helah.

Dalam novel Islami, tema dan watak-watak jahat berfungsi sebagai bukti-bukti kepada sifat-sifat baik yang ada pada watak-watak baik. Nabi Yusuf terbukti seorang yang baik disebabkan terdapatnya watak-watak jahat seperti abang-abangnya, Siti Zulaikha dan suaminya, yang melakukan pelbagai kejahatan ke atas dirinya.

Nabi Yaakub terbukti baik disebabkan terdapatnya watak anak-anaknya yang jahat, yang sanggup membunuh adik bongsu mereka, Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yaakub bersabar sehingga matanya buta disebabkan selalu menangisi perihal anak-anaknya.

Menteri Aziz seorang yang baik kerana mengambil Nabi Yusuf dari dalam telaga buruk lalu dijadikan anak angkat, tetapi dia kemudian terbukti jahat disebabkan walaupun dia sudah melihat sendiri bukti kejahatan Siti Zulaikha, tetapi bagi menjaga maruahnya sendiri sebagai suami, di hadapan raja dia memfitnah Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf dipenjarakan.

Wednesday, December 29, 2010

Realiti dalam Karya Sastera: Prinsip Surah Yusuf

Dalam teori sastera aliran realisme konvensional, karya sastera berfungsi menggambarkan keadaan sebenar yang berlaku dalam dunia realiti. Berdasarkan prinsip ini, karya sastera boleh mendedahkan semua bentuk perkara yang baik dan yang tidak baik seadanya.

Dalam teori sastera Islami aliran surah Yusuf, segala maklmuat yang disampaikan dalam surah itu adalah kisah benar, yakni realiti. Jadi surah Yusuf menceritakan hanya yang benar sahaja, justeru peristiwa abang-abang yang sanggup membunuh adik sendiri disebabkan berebut kasih ayah semata-mata, dan perisitiwa perempuan-perempuan Mesir yang terpesona apabila memandang Nabi Yusuf sehingga mereka tidak sedar telah melukai jari mereka sendiri, adalah kejadian benar.

Surah Yusuf hanya menceritakan apa yang benar, maka di manakah perbezaan antara teori realisme konvensional dengan teori realisme dalam sastera Islami?

Dalam teori sastera konvensional, segala yang berlaku dalam realiti dibenarkan dipaparkan dalam karya, dan pengarang diberikan kebebasan mutlak memilih mana realiti yang mahu dipaparkan dan mana yang tidak. Pengarang juga diberikan kebebasan menuliskan realiti itu dengan apa jua teknik yang dipilihnya.

Dalam erti kata lain, dalam teori sastera konvensional pengarang diberikan kebebasan mutlak dalam 4 perkara:

a. Kebebasan Memilih Tema

Dalam teori sastera konvensional, pengarang mempunyai kebebasan mutlak memilih apa sahaja tema bagi karyanya. Pengarang Islami diberikan kebebasan memilih tema sama seperti pengarang konvensional dalam ertikata tema dalam sastera Islami adalah terbuka. Sebagai contoh, jika pengarang konvensional bebas memasukkan unsur-unsur maksiat dalam sastera, maka pengarang Islami juga bebas melakukannya. Ini berdasarkan dalam surah Yusuf terdapat banyak tema perbuatan mungkar seperti anak durhaka, godaan perempuan, isteri curang, suami dayus, dan pembunuhan.

b. Kebebasan Memilih Peristiwa

Pengarang konvensional diberi kebebasan memlilih apa sahaja peristiwa bagi dipaparkan dalam karyanya, tetapi pengarang sastera mempunyai kebebasan terbatas. Sebagai contoh, berdasarkan surah Yusuf, bagi tema pembunuhan, tidak ada paparan teknikal bagaimana perbuatan abang-abang Nabi Yusuf cuba membunuh beliau. Ini menunjukkan pengarang Islami tidak dibenarkan melukiskan aksi pembunuhan secara terperinci.

Demikian pula, bagi tema jatuh cinta, dalam surah Yusuf tidak ada paparan teknikal tentang tingkah laku Zulaikha yang khayal-berahi dalam lamunan percintaan. Ini menunjukkan pengarang Islami tidak dibenarkan melukiskan secara teknikal babak-babak percintaan yang dapat mencetuskan perasaan berahi pada pembaca.

c. Kebebasan Memilih Objek

Pengarang konvensional diberi kebebasan memilih sebarang objek yang mahu digambarkan dengan terperinci, tetapi pengarang sastera Islami mempunyai kebebasan terbatas. Sebagai contoh, pengarang konvensional dibenarkan menggambarkan dengan terperinci bentuk tubuh badan semua watak-wataknya, apa lagi bentuk tubuh badan perempuan yang cantik-cantik.

Dalam surah Yusuf tidak ada maklumat sama sekali tentang ciri-ciri fizikal ketampanan Nabi Yusuf dan kejelitaan isteri al-Aziz. Ini menunjukkan pengarang Islami tidak dibenarkan menerangkan rupa bentuk tubuh badan dan pakaian yang dipakai oleh watak-watak yang terlibat dalam tema percintaan, sebagaimana dalam kes watak Nabi Yusuf dan isteri al-Aziz disebabkan mereka berdua terlibat dalam tema cinta.

d. Kebebasan Memilih Kosa Kata

Pengarang konvensional diberikan kebebasan mutlak memilih kosa kata tetapi tidak bagi pengarang Islami. Pengarang konvensional bebas menggunakan sebarang perkataan dan frasa sebagaimana yang digunakan dalam alam realiti. Kebebasan mutlak seperti itu tidak diberikan kepada pengarang Islami.

Dalam surah Yusuf, tidak terdapat perkataan-perkataan yang dianggap bahasa kotor, bahasa lucah, bahasa kasar dan bahasa nista. Ini menunjukkan pengarang Islami tidak dibenarkan menggunakan kosa kata jenis itu dalam berkarya.

Sebagai kesimpulan, manakala teori sastera konvensional memberikan kebebasan mutlak kepada pengarang menggambarkan dunia realiti, teori sastera Islami aliran surah Yusuf tidak memberikan kebebasan mutlak seperti itu. Ada realiti yang dibenarkan dipaparkan dengan terperinci dalam karya sastera manakala ada realiti yang hanya boleh 'diceritakan' tetapi tidak boleh 'digambarkan'.


.

Tuesday, December 28, 2010

Surah Yusuf dan Peri Pentingnya Kualiti Cerita dalam Karya Sastera Islami

Menyampaikan mesej-mesej Islam dengan menggunakan cerita-cerita adalah salah satu strategi kerja yang termaktub dalam Quran. Kitab suci itu penuh dengan berbagai-bagai cerita, ibarat, tamsil dan anologi. Nabi Muhammad juga menggunakan cerita-cerita bagi menyampaikan mesej Islam.

Dalam Quran, cerita tentang sejarah hidup Nabi Yusuf (Joseph) dibuka dengan ayat yang bermaksud, "Kami sampaikan kepadamu, wahai Muhammad, sebaik-baik kisah...." Justeru, dalam teori sastera Islami aliran Surah Yusuf, kualiti cerita adalah unsur yang amat dipentingkan.

Selepas selesai membaca, 'cerita' adalah unsur yang tinggal berbekas dan kekal dalam memori. Bagi orang biasa-biasa seperti kanak-kanak, remaja dan orang awam, selepas tamat membaca cerita, yang paling terpahat dalam ingatannya bukan ayat-ayat, bukan gambaran-gambaran, bukan struktur, bukan simbolisme, bukan lapisan-lapisan tafsiran - melainkan cerita.

Yang secara langsung berkesan dalam menyampaikan pesan-pesan, pengajaran, peringatan dan teladan adalah cerita, justeru cerita adalah unsur yang paling penting dalam karya. Dalam Quran, selepas Allah menyampaikan cerita, berkali-kali cerita-cerita itu diikuti oleh ayat yang mengatakan bahawa sesungguhnya dalam cerita-cerita itu ada pengajaran (kecuali cerita Nabi Yusuf yang tidak diiringi oleh ayat seperti itu).

Dalam menyampaikan kisah hidup Nabi Yusuf, Allah memberikan ciri-ciri cerita yang apabila digunakan maka ia dapat menghasilkan karya sastera yang indah dibaca serta mencetuskan kesan-kesan baik ke atas pemikiran dan keyakinan pembaca. Terbukti, ada orang bukan Islam yang memeluk Islam selepas terbaca surah Yusuf. Salah seorang daripada mereka adalah penyanyi pop Britain yang sangat terkenal pada tahun 1970-an, Cat Stevens, yang kemudian mengambil nama Yusuf Islam.

Nota
: Kepada pembaca blog ini yang beragama Islam, bacalah selawat dan salam selepas terbaca nama 'Muhammad' kerana amat besar pahalanya.


Monday, December 27, 2010

Ciri-ciri Keindahan dalam Novel Islami

Apabila saudara menulis novel Islami, berikut adalah formula bagi menghasilkan kisah yang indah. Ciri-ciri keindahan pada Kisah Yusuf:

1. Jalan cerita Nabi Yusuf adalah panjang.
Tempoh waktu kisah Nabi Yusuf adalah semenjak dia masih kecil sehingga dia dewasa, iaitu sehingga dia menjadi menteri di Mesir. Cuba lihat tempoh kisah Hang Tuah, ia serupa dengan ciri kepanjangan kisah Nabi Yusuf.

2. Watak utama dalam surah Yusuf adalah manusia yang ideal.
Nabi Yusuf amat tampan dan baik. Bandingkan ini dengan Hang Tuah, manusia Melayu ideal bagi zamannya, dan dengan Superman yang juga watak ideal. Berdasarkan surah Yusuf sebagai model kisah indah yang dianjurkan dalam Islam, ini bermakna dalam novel Islami, orang jahat, seperti perompak, penjudi, pemabuk, pelacur, isteri nusyuz, lelaki dayus, penzina, ateis, pemimpin zalim, pembunuh diri, hipokrit, anak derhaka, pemalas, orang jahil, dan yang seumpama itu, termasuk simbol-simbol jahat seperti ‘shit’ tidak boleh dijadikan watak utama. Mereka hanya boleh dijadikan watak-watak pembantu yang berfungsi sebagai antitesis kepada watak utama.

3. Bahasa Tinggi.
Gaya bahasa yang digunakan dalam surah Yusuf adalah bahasa Arab Tinggi, meskipun dalam dialog anak bayi. Seluruh surah Yusuf adalah dalam bahasa Arab Tinggi. Hikayat Hang Tuah menggunakan bahasa standard seluruhnya. Juga menarik adalah filem-filem tahun 60an yang menggunakan bahasa standard. Penggunaan bahasa standard dalam dialog mencipta kesan surrealisme. Afiks ‘sur’ dalam bahasa Perancis bermakna ‘lebih tinggi dari yang real’. Daripada sudut ini, novel Islami tidak dapat dikategorikan sebagai tergolong dalam aliran ‘realisme’.

4. Banyak watak.

Dalam kiah Nabi Yusuf terdapat banyak watak sampingan dan banyak jenis-jenis watak, daripada raja sampai kepada hamba, daripada bayi sampai kepada orang tua, daripada watak baik sampai kepada watak jahat. Dalam Hikayat Hang Tuah, jumlah dan jenis watak juga banyak.

5. Jalan cerita adalah kompleks.
Banyak sub-plot (cerita-cerita kecil dalam cerita besar), sekurang-kuranya terdapat lima sub-plot besar dalam kisah Nabi Yusuf. Dalam Hikayat Hang Tuah, jumlah sub-plot adalah banyak, malah lebih banyak daripada jumlah sub-plot dalam kisah Nabi Yusuf.

6. Banyak jenis pengajaran.
Pengajaran yang jelas dalam kisah Nabi Yusuf adalah yang baik dibalas baik, tetapi watak yang jahat tidak dihukum. Keinsafan datang dari dalam diri watak jahat itu sendiri. (Sila baca perbincangan kita tentang Hukum Karma dalam novel Islami dalam blog ini).

Enam ciri di atas terdapat juga dalam Hikayat Hang Tuah, maka tidak hairanlah mengapa karya itu berjaya mencapai taraf karya agung dalam sastera Melayu sehingga hari ini.

Nota: Kita tidak mengatakan semua unsur dalam Hikayat Hang Tuah dapat diterima oleh teori novel Islami. Tanpa mengatakan apakah Hikayat Hang Tuah itu contoh karya Islam ataupun tidak, kita tidak dapat menolak bahawa karya itu memiliki ciri-ciri keindahan yang terdapat dalam surah Yusuf.Saturday, December 25, 2010

Surah Yusuf dan Tema Evergreen

Novel saudara menjadi evergreen apabila tema ceritanya evergreen. Justeru, memilih tema menjadi kemahiran kritikal.

Sesetengah cerita hanya dapat dijual dalam jangka masa singkat, yakni ia bermusim. Sebagai contoh, sepanjang musim Piala Dunia bagi sukan bola sepak, buku cerita yang ditulis dengan tema sukan itu dapat dijual. Habis pesta bola, jualan buku itu pun merudum.

Tema yang evergreen adalah tema nilai dengan konflik antara dua nilai yang bertentangan. Konflik nilai adalah konflik kejiwaan. Itulah sebabnya konflik nilai mempunyai ciri konflik yang evergreen.

Tema utama dalam kisah Nabi Yusuf adalah ‘kebaikan’ lawan ‘kejahatan’. Watak-watak yang melambangkan tema kebaikan adalah Nabi Yusuf, Nabi Yaakub, Nabi Bunyamin dan Raja Mesir, manakala watak-watak yang melambangkan tema kejahatan adalah isteri al-Aziz, dan abang-abang Nabi Yusuf.

Tema ‘kebaikan’ lawan ‘kejahatan’ adalah tema paling evergreen. Dalam dunia siri komik dan kartun kanak-kanak sekalipun, tema ini kekal menjadi formula kejayaan paling utama. Hanya watak-watak sahaja berubah, manakala tema ‘kebaikan’ lawan ‘kejahatan’ kekal.Monday, December 20, 2010

Konflik dalam Surah Yusuf

Berdasarkan analisis surah Yusuf, konflik adalah unsur keindahan dalam sastera Islami. Ertinya, kisah yang indah hendaklah mempunyai unsur konflik di dalamnya. Tanpa konflik, cerita itu tidak dapat mencapai darjah keindahan yang lebih tinggi.

Berapakah jumlah konflik yang meninggalkan kesan optimum dalam sesebuah kisah yang indah? Dalam surah Yusuf terdapat lima konflik iaitu:

1. Konflik antara abang-abang Nabi Yusuf dengan ayah mereka, Nabi Yaakub, disebabkan mereka tidak puas hati dengan layanan yang mereka terima. Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin adalah anak kepada isteri kedua Nabi Yaakub selepas isteri pertamanya meninggal dunia.

2. Konflik antara abang-abang Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf disebabkan mereka cemburu melihat Nabi Yusuf amat dikasihi oleh ayah mereka.

3. Konflik antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha disebabkan beliau menolak cinta wanita itu.

4. Konflik antara Nabi Yusuf dengan al-Aziz, suami Zulaikha, yang mengambil langkah menutup rahsia skandal isterinya dengan memenjarakan Nabi Yusuf.

5. Konflik antara Zulaikha dengan sahabat-sahabatnya yang terdiri daripada wanita-wanita Mesir yang mencercanya kerana jatuh cinta kepada hambanya sendiri.


Konflik-konflik dalam surah Yusuf mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Konflik yang paling signifikan dalam plot sastera Islami adalan konflik antara watak utama, yakni Nabi Yusuf dengan watak pembantu utama, yakni Zulaikha.

2. Konflik paling signifikan itu adalah antara watak lelaki dengan watak perempuan, yakni antara Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha.

3. Konflik yang paling signifikan adalah konflik antara keimanan seorang lelaki dengan kecintaan seorang perempuan.

4. Konflik yang mencipta kesan keindahan adalah konflik emosional dan psikologis, bukan konflik fizikal seperti pergaduhan dan peperangan.

Bersandarkan surah Yusuf, konflik-konflik yang melibatkan senjata dan perebutan harta serta kuasa, dianggap bukan bahan konflik yang dapat meninggikan mutu keindahan pada karya.Sunday, December 19, 2010

Pengarang Dalam Teori Surah Yusuf Tidak Omnipoten

Teori dan teknik surah Yusuf adalah mazhab rasmi bagi semua kategori penulisan kreatif di PTS, sama ada buku cerita kanak-kanak, novel remaja mahupun dewasa.

Antara perbezaan paling penting antara teknik penulisan dalam teori-teori sastera konvensional dengan teknik penulisan dalam surah Yusuf adalah pada sifat pengarang.

Dalam teknik surah Yusuf, pengarang tidak bersifat omnipotent, manakala dalam teknik penulisan sastera konvensional pengarang adalah omnipotent.

Istilah omnipotent datang daripada kata akar potent, yang menerbitkan potential, impotent dan lain-lain. Imbuhan omni bermakna "maha". Jadi omnipotent bermakna "maha berdaya" ataupun "maha berkuasa".

Sifat omnipotent adalah sifat keTuhanan. Antara sifat-sifat Tuhan adalah keupayaan mengetahui apa yang ada dalam hati dan fikiran manusia.

Disebabkan pengarang bukan seperti Tuhan yang omnipotent, maka dalam teknik surah Yusuf perkataan katasifat emotif (seperti sedih, risau, kecewa, marah, suka, rindu, hampa, lucu dan lain-lain) tidak digunakan dalam teks naratif, sebaliknya ia hanya digunakan dalam teks dialog.

Dalam teori-teori sastera konvensional pengarang adalah omnipotent, dia maha berdaya.

Pengarang mempunyai kuasa memasuki hati dan otak manusia sampai ke bawah-sedarnya, lalu pengarang melaporkan kepada pembaca apa yang tersimpan dalam otak dan hati watak-wataknya.

Dalam teori dan teknik surah Yusuf, pengarang hanya menerangkan unsur-unsur yang dapat dilihat dengan mata kepala kasar dan kata-kata watak yang dapat didengari oleh sepasang telinga, tanpa memberi komen dan tafsiran.
Friday, December 17, 2010

Dialog yang Indah: Prinsip Surah Yusuf

Dalam tradisi penulisan konvensional, lazimnya ayat-ayat naratif sahaja yang perlu bersifat ayat lengkap, yakni ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat, manakala syarat yang sama tidak dikenakan ke atas ayat-ayat dialog. Inilah yang menyebabkan banyak ayat dialog dalam karya sastera konvensional tidak bersifat ayat lengkap.


Surah Yusuf terdiri daripada 111 ayat. Daripada jumlah itu 86 buah ayat mengandungi dialog di dalamnya. Dengan demikian kita perlu mengkaji ciri-ciri struktur dialog dalam surah Yusuf bagi mengetahui pola dialog yang menjadi model keindahan dalam teori sastera Islami.


Dalam surah Yusuf, tanpa satu pun kekecualian, setiap ayat dialog adalah ayat lengkap, yakni ayat yang mengandungi SUBJEK dan PREDIKAT. Dalam istilah lama, subjek adalah 'BENDA' manakala predikat adalah 'CERITA'.


Ini bermakna, dalam surah Yusuf, dialog dalam bentuk ayat lengkap adalah ciri keindahan, manakala dialog yang dituliskan tidak dalam bentuk ayat lengkap adalah ciri kecacatan. Justeru, dalam teori sastera Islami, semua ayat, baik naratif mahupun dialog, perlu ditulis menggunakan ayat-ayat lengkap.


Contoh ayat dialog yang lengkap subjek dan predikatnya dalam surah Yusuf adalah seperti di bawah:

Ayat 4: (Ingatlah peristiwa) tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, “Wahai ayahanda, sesungguhnya saya bermimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan, dan saya melihat mereka tunduk memberi hormat kepada saya.”

Ayat 5: Bapanya berkata, “Wahai anakanda, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana ayahanda khuatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.”

Ayat 8: (Kisah itu bermula) tatkala saudara-saudara Yusuf berkata sesama sendiri, “Sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan (yang ramai dan berguna). Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata.”

Bandingkan dengan ayat-ayat di bawah yang tidak lengkap disebabkan dalam ayat-ayat itu tidak ada subjeknya:


Pagi-pagi sudah naik angin,” kata Leha. (TIADA SUBJEK)

Pagi-pagi (dia) sudah naik angin,” kata Leha. (BETUL)


Dia,” jawab Atan. (TIADA PREDIKAT)

Dialah (orang yang dicari),” jawab Atan. (BETUL)


Sebuah masjid,” keluh Pak Tam. (TIADA PREDIKAT)

Sebuah masjid (tua),” keluh Pak Tam. (BETUL)


Pergi ke masjid!” katanya. (TIADA SUBJEK)

(dia) Pergi ke masjid!” katanya. (BETUL)


Menangis macam budak minta susu,” jawab Budin. (TIADA SUBJEK)

(dia) Menangis macam budak minta susu,” jawab Budin. (BETUL)


Sudah lama begitu,” keluhnya. (TIADA SUBJEK)

(dia) Sudah lama begitu,” keluhnya. (BETUL)


Baiklah. Tetapi jangan pergi terlalu lama,” pesan Ayong. (TIADA SUBJEK)

Baiklah. Tetapi (kamu) jangan pergi terlalu lama,” pesan Ayong. (BETUL)


Jangan berpura-pura,” pinta Karim. (TIADA SUBJEK)

Jangan (kamu) berpura-pura,” pinta Karim. (BETUL)


Tak mungkin hilang,” jawabnya. (TIADA SUBJEK)

(barang itu) Tak mungkin hilang,” jawabnya. (BETUL)


Belum diminum sampai sekarang,” Mamat berkata. (TIADA SUBJEK)

(Kopi itu) Belum diminum sampai sekarang,” Mamat berkata. (BETUL)


Bercakaplah dahulu sebelum pergi,” Sutini memberi nasihat. (TIADA SUBJEK)

(Kamu) Bercakaplah dahulu sebelum pergi,” Sutini memberi nasihat. (BETUL)


Baiklah. Tetapi jangan pergi terlalu lama,” pesan Ayong. (TIADA SUBJEK)

Baiklah. Tetapi (kamu) jangan pergi terlalu lama,” pesan Ayong. (BETUL)


Sesetengah frasa klise sememangnya berupa ayat tidak lengkap, seperti “Apa khabar?”, “Apa buat tu?”, “Dah lama tunggu?”, “Sila duduk.” ataupun “Sudah makan?”


Frasa-frasa klise seperti ini tidak terdapat dalam surah Yusuf. Ini bermakna karya yang memasukkan ayat-ayat dialog klise seperti ini akan mencacatkan unsur keindahan karya tersebut.


.

Monday, December 13, 2010

Kemenangan Moral: Prinsip Surah Yusuf

Ada tiga jenis kemenangan. Pertama, kemenangan fizikal. Kedua, kemenangan material, yakni kemenangan daripada sudut harta dan kekayaan. Ketiga, kemenangan moral.

Dalam pertikaman antara Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Tuah mendapat kemenangan fizikal dengan kejayaannya membunuh Hang Jebat. Namun Hang Tuah mengalami kekalahan moral disebabkan masyarakat moden tidak dapat menerima kesanggupan seseorang yang dikatakan pahlawan membunuh sahabat karib yang telah membelanya.

Kemenangan moral adalah kemenangan buruk - lawan - baik, yakni berdasarkan nilai-nilai murni.

Dari sudut teori sastera Islami aliran surah Yusuf, kemenangan moral tidak boleh diberikan kepada watak-watak hitam.

a. Watak jahat tidak boleh dijadikan hero ataupun watak utama. Dalam surah Yusuf, watak utama adalah seorang yang baik, yang ideal.

b. Watak jahat tidak boleh diberikan kemenangan dan terlepas daripada sebarang hukuman. Dalam surah Yusuf, Zulaikha 'dihukum' dengan mendapat malu di depan raja Mesir, manakala abang-abang Nabi Yusuf 'dihukum' dengan terpaksa meminta kasihan kepada Nabi Yusuf semasa ditimpa kelaparan.

c. Watak jahat tidak boleh terus dibiarkan berada dalam kejahatan sehingga tamat cerita, yakni watak jahat itu terus hidup sihat dan kaya raya, sampai mati dia tidak sedar akan kejahatannya dan tidak insaf. Dalam kisah Nabi Yusuf, Zulaikha dan abang-abang Nabi Yusuf akhirnya insaf dan menjadi baik.

d. Pengarang tidak boleh membela perbuatan yang salah dengan mengatakan perbuatan itu boleh dimaafkan. Sebagai contoh, pengarang tidak boleh membela seorang penyamun (Robinhood) dengan mengatakan penyamun itu seorang yang baik sebab dengan wang yang disamunnya itu dia membantu orang-orang miskin.

e. Watak baik tidak boleh dihukum atas kebaikannya. Walaupun pada awal kisah Nabi Yusuf seolah-olah ditimpa nasib malang berkali-kali tetapi akhirnya NabiYusuf berjaya membuktikan dirinya tidak bersalah dan akhirnya menjadi orang kanan raja Mesir.

Dalam cerita-cerita tradisi terdapat unsur-unsur yang tidak selaras dengan prinsip kemenangan moral dalam surah Yusuf, sebagai contoh Lebai Malang adalah watak baik tetapi dia dirugikan. Malim Kundang pula dihukum menjadi batu tanpa diberi peluang minta ampun dan bertaubat.

Mat Jenin adalah seorang pemuda yang rajin dan bercita-cita tinggi tetapi dihukum mati.

Sebaliknya ada pula watak hitam seperti Pak Belalang yang pemalas dan nujumnya dusta tetapi dia dapat kahwin dengan puteri raja.

.


Perempuan dalam Teori Novel Islami

Perempuan adalah salah satu unsur keindahan dalam novel Islami. Ertinya, karya yang tidak mengemukakan perempuan dalam barisan watak-watak utamanya tidak akan mencapai kualiti yang lebih indah.

Jadi, demi keindahan karya, watak perempuan perlu ada, dan perlu diberikan peranan penting, barulah sesuatu kisah itu menjadi indah. Justeru, ketiadaan watak perempuan adalah unsur kecacatan dalam teori novel Islami.

Berdasarkan teori sastera Islami mazhab surah Yusuf, dalam sebuah kisah yang indah, kedudukan perempuan adalah sebagai watak pembantu utama, bukan sebagai watak utama. Ini adalah berdasarkan kedudukan Zulaikha dalam kisah Nabi Yusuf.

Dengan menganalisis peranan watak Zulaikha, unsur meletakkan watak perempuan sebagai watak utama adalah unsur kecacatan pada keindahan cerita. Sudut pandang ini tentu sekali tidak dapat diterima oleh gerakan pembebasan wanita!

Apakah kelebihannya apabila lelaki menjadi watak utama?

1. Cerita di mana lelaki menjadi heronya dapat digemari oleh pembaca lelaki dan perempuan, dengan itu pasarannya lebih besar, dan daya pengaruhnya juga lebih meluas.

2. Cerita di mana heronya adalah perempuan hanya digemari oleh perempuan, dengan itu pasarannya lebih kecil, dan wilayah pengaruhnya lebih sempit.

Di sini timbul isu, bagaimana jikalau novel itu memang kisah seorang perempuan? Bagaimanakah cara menuliskannya tanpa menjadikan perempuan sebagai watak utama? Dalam surah Yusuf, kisah Zulaikha menjadi sebahagian daripada kisah Nabi Yusuf. Tuhanlah yang lebih tahu.


Saturday, December 11, 2010

Konflik dalam Kisah Cinta Surah Yusuf

Konflik adalah unsur wajib ada dalam sesebuah kisah cinta yang indah. Ertinya, tanpa konflik, tidak mungkin sesebuah kisah cinta itu mencapai taraf indah.

Dalam dunia sastera Melayu, konflik dalam kisah percintaan Qais dan Laila, dalam kisah percintaan Uda dan Dara, dalam novel Siti Nurbaya, dalam filem Ibu Mertuaku dan filem Antara Dua Darjat konflik itu adalah konflik pertentangan kelas sosial antara golongan berharta dan golongan miskin.

Dalam novel Salah Asuhan konflik itu adalah konflik pertentangan kelas antara darjat kaum penjajah Belanda dengan darjat kaum terjajah, yakni pribumi Minangkabau.

Dalam novel-novel cinta popular hari ini, konflik itu adalah konflik emosi antara individu-dengan-individu, yakni antara lelaki-dengan- perempuan, antara benci-dengan-cinta, bagi mendapatkan kasih sejati dan abadi.

Dalam siri komik dan animasi, pertentangan itu adalah pertentangan antara ‘yang baik’ dengan ‘yang jahat’.

Konflik dalam kisah cinta Nabi Yusuf adalah konflik yang tiada kaitan dengan pertentangan antara golongan kaya-dengan-miskin, tinggi-dengan-rendah, ataupun antara jahat-dengan-baik, ataupun antara benci-dengan-cinta.

Nabi Yusuf adalah lelaki yang ideal, yang baik. Isteri al-Aziz adalah majikan yang baik terhadap Nabi Yusuf sebagai hambanya.

Isteri al-Aziz sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Sehingga tamat kisah mereka dalam surah itu, Nabi Yusuf tidak membenci perempuan itu, meskipun selepas dia difitnah oleh isteri al-Aziz sehingga dipenjarakan.

Meskipun Nabi Yusuf tidak pernah membenci isteri al-Aziz, kisah cinta itu tidak ditamatkan dengan mereka akhirnya berkahwin.

Inilah antara unsur-unsur yang menjadikan kisah cinta dalam surah Yusuf itu begitu indah.Sastera Islami Tidak Boleh Memberikan Kekalahan Moral kepada Penganutnya

Buku-buku sejarah berfungsi menceritakan fakta-fakta sejarah. Sebagai contoh, buku sejarah menceritakan faktor-faktor bagaimana tentera Portugis-Kristian akhirnya berjaya mengalahkan tentera Melaka-Islam.

Buku-buku sejarah menerangkan proses dan faktor-faktor yang telah menghasilkan kekalahan Melaka-Islam kepada Portugis-Kristian.

Namun, sastera Islamilah yang akan menebus kekalahan itu sehingga umat Islam menjadi umat yang menang.

Justeru sastera Islami tidak boleh memainkan fungsi-fungsi yang serupa dengan fungsi buku-buku sejarah, kerana sastera Islami tidak boleh berfungsi menerangkan realiti sebagaimana adanya. Fungsi sastera Islami adalah mencipta realiti baru bagi menggantikan realiti lama.

Jika Melaka-Islam pernah dikalahkan oleh Portugis-Kristian, sastera Islami tidak boleh meneruskan kekalahan itu. Sastera Islami dikehendaki supaya dengan membaca karya-karya itu umat Islam hari ini bangun semula dan menjadi umat yang menang.

Sastera Islami tidak boleh menggunakan simbol-simbol kekalahan, seperti wajah perempuan Melaka-Islam yang berjaya ditawan, dipasung dan diperkosa oleh lelaki Portugis-Kristian, yang mana dengan membaca simbol-simbol kekalahan dan penghinaan seperti itu, ia mampu menyebabkan bawah-sedar orang Islam yang membaca simbol-simbol itu mengalami kehilangan rasa percaya-diri bahawa dia adalah sebahagian daripada umat yang telah dijanjikan Kemenangan oleh Allah.

Sastera Islami tidaklah demikian sederhana definisinya, sehingga dikatakan asal sahaja dalam karya itu tidak mengandung cerita-cerita picisan, maka karya itu sudah layak diterima sebagai sastera Islami....


Dakwah dalam Novel: Prinsip Surah Ysuf

Mengikut teori sastera konvensional, penilaian dilakukan oleh manusia berdasarkan kayu-kayu ukur, yakni teori-teori sastera, ciptaan intelek manusia. Justeru sesebuah karya itu dikatakan karya sastera yang bermutu disebabkan ada individu-individu yang mengatakan begitu berdasarkan kayu ukur yang mereka cipta dan digunakan bagi menilai karya itu.

Apabila berdiskusi tentang novel Islami, menurut kayu ukur sasterawan aliran konvensional, mesej dakwah dalam novel tidak sepatutnya dituliskan dengan terang dan jelas. Sebaliknya mesej dakwah itu perlu disampaikan secara halus, samar-samar, dan terselindung di sebalik simbol-simbol. Justeru mereka menolak kehadiran petikan ayat-ayat Quran dan hadith dalam novel Islami.

Pada penilaian sasterawan konvensional, sastera itu lain, kitab agama itu lain. Disebabkan pandangan sebegitu, novel yang mengandungi unsur-unsur dakwah yang jelas dan terang diberi penilaian negatif, dianggap tidak bernilai sastera, tidak indah, malah dikategorikan ‘bukan sastera’.

Pada pandangan sasterawan konvensional, novel Islami hendaklah mendahulukan unsur-usur sasteranya, bukan unsur-unsur dakwahnya. Dengan demikian barulah novel itu dapat diterima sebagai bernilai sastera.

Justeru, para pendukung teori-teori sastera konvensional berpegang pada pandangan bahawa novel Islami yang berkualiti adalah novel yang unsur-unsur dakwahnya lemah, cair, kelam, ambigus.

Mereka mengemukakan contoh mesej dakwah yang halus, yang simbolik, justeru dikatakan indah, adalah seperti yang terdapat dalam novel The Old Man and the Sea karya Hemmingway. Dalam novel itu pada hujung cerita, orang tua itu memikul tiang layar perahunya naik ke pantai dengan matahari petang di belakangnya, lalu bayang-bayang yang jatuh ke atas pasir pantai serupa dengan gambar salib. Selain itu tidak ada langsung ayat-ayat yang dengan jelas menerangkan bahawa orang tua itu mempunyai sebarang agama.

Fenomena novel Ayat-ayat Cinta oleh Habiburrahman al-Sherazy yang terjual lebih 400 ribu naskhah di Indonesia membuktikan peminat sastera mahukan mesej dakwah yang terang dan jelas.

Angka jualan AAC adalah bukti bahawa pembaca sastera mahukan petikan ayat-ayat Quran dan hadith, mahukan dialog yang dengan jelas mengajak orang mencegah kejahatan dan melakukan kebaikan, yakni unsur-unsur yang ditolak oleh pemikir-pemikir sastera konvensional.


Dalam surah Yusuf, mesej dakwah dihadirkan dengan jelas dan terang, baik dalam ayat-ayat naratif mahupun dalam ayat-ayat dialog. Implikasinya adalah di sisi Tuhan, sesebuah kisah yang indah adalah kisah di mana mesej-mesej dakwahnya ditulis dengan jelas dan terang.

Justeru, apabila menilai apakah sesebuah novel itu Islami ataupun bukan Islami, maka kayu ukur yang digunakan seharusnya adalah ciptaan Tuhan, bukan kayu ukur ciptaan manusia.

Isu ini relevan dengan isu dasar dan senarai kriteria yang digunakan oleh panel hakim dalam pelbagai peraduan penulisan sastera Islami.

Nota: Ayat-ayat Cinta sudah diterbitkan semula di Malaysia dan boleh dibeli di semua kedai buku utama.

.


Tema Keluarga: Prinsip Surah Yusuf

Teori sastera konvensional tidak menerangkan kepada penulis apa tema-tema yang dapat melahirkan kisah-kisah yang indah, yang dapat kekal indah sepanjang zaman, yang dapat dinikmati oleh semua pembaca tanpa mengira bangsa, usia, agama mahupun kebudayaanya.

Mengikut teori sastera Islami aliran surah Yusuf, salah satu ciri pada tema utama dalam kisah yang indah adalah tema hubungan kekeluargaan.

Kisah Nabi Yusuf adalah kisah tentang apa yang terjadi dalam keluarga Nabi Yaakub suami isteri dengan 11 orang anak-anaknya. Dari mula kisah ini dibuka sehingga kisah ini tamat diceritakan, ia adalah perjalanan hidup keluarga Yaakub.

Dalam trend sastera konvensional hari ini, tema keluarga sudah dianggap passe, tidak trendi, sudah ketinggalan zaman. Dengan itu dalam novel-novel moden hari ini, watak-watak utamanya dicabut daripada akar kaum keluarganya menjadikan watak-watak itu sebagai individu-individu yang tidak berkeluarga ataupun mempunyai kaum kerabat lagi. Jadi kita lihat dalam novel SALINA karya A Samad Said, watak utama Salina tidak diceritakan latar belakang ahli-ahli keluarga dan sanak saudaranya.

Kita dapat melihat kelebihan karya yang mengambil tema perjalanan hidup sesebuah keluarga:

1. Tema keluarga adalah tema yang stabil. Ia stabil, tidak trendi, dan ia bersifat evergreen. Kisah Nabi Yusuf dan keluarganya sudah lebih seribu tahun usianya, dan ia masih kekal dibaca dan dinikmati sehingga hari ini.

Novel yang menjadikan tema keluarga sebagai tema utamanya dapat menjadi harta intelek yang panjang hayat pasarannya. Dengan demikian ia dapat dijual selama berpuluh-puluh tahun dan membawa hasil royalti yang berpanjangan.

2. Tema keluarga adalah tema universal. Ia bukan tema regional dan lokal. Tema-tema lokal, pasarannya pun lokal, oleh itu royaltinya kecil.

Justeru, cerita-cerita perjalanan hidup sesebuah keluarga dapat dinikmati oleh semua bangsa, dalam apa jua bahasa, justeru karya itu dapat diterjemahkan dan diekspot ke dalam bahasa-bahasa lain.

3. Tema keluarga menjadikan cerita itu dapat dibaca dan dinikmati oleh setiap anggota keluarga. Ia dapat dibaca generasi demi generasi. Kisah keluarga Nabi Yusuf dapat dibaca dan dinikmati oleh ibu bapa dan anak-anaknya.

Novel-novel tema keluarga, yang dulu dibaca oleh si ayah sewaktu dia remaja, kini novel-novel itu dapat pula dibaca dan dinikmati oleh anak-anaknya, malah cucu-cucunya. Pasaran novel jenis ini adalah lebih besar daripada pasaran novel yang tidak dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga.

4. Tema keluarga adalah tema yang produktif. Sesetengah tema sukar menghasilkan produk-produknya. Namun tema keluarga adalah tema yang amat 'friendly', sesiapa sahaja dapat mencari bahan-bahan cerita kekeluargaan di sekelilingnya. Justeru mereka dapat menggunakan cerita perjalanan hidup keluarga mereka sendiri.

Tema perang sukar dihasilkan oleh penulis yang tidak mempunyai pengalaman berperang ataupun pengetahuan tentang ilmu peperangan, meskipun penulis itu dilahirkan dengan bakat kreatif yang besar. Demikian juga halnya dengan tema-tema sains, undang-undang, sejarah, penyakit mental dan seumpamanya.

Tentu sekali masih banyak kelebihan tema keluarga. Allah jualah yang lebih tahu mengapa apabila Dia hendak menunjukkan kisah yang indah, maka kisah yang dipilihNya adalah kisah keluarga Nabi Yaakub suami isteri dan anak-anaknya.


.

Social Modelling dalam Novel: Prinsip Surah Yusuf

Dalam ilmu psikologi, Albert Bandura mengemukakan teori yang mengatakan bahawa kanak-kanak belajar sesuatu tingkah laku itu dengan meniru tingkah laku orang-orang yang ada di sekelilingnya. Teori beliau itu dikenali sebagai “social modelling” ataupun “teladan sosial”.

Teori teladan sosial dapat diaplikasikan dalam penulisan novel. Apabila seseorang pengarang novel itu hendak menanamkan nilai “jangan mencuri” kepada remaja, kaedah yang manakah yang lebih berkesan ke atas jiwa remaja?

(a) Menggunakan teori teladan: Jadilah seperti budak ini!
Sebagai contoh, pengarang menulis cerita bagaimana seorang remaja bernama Ahmad, tidak mahu mencuri walaupun dia sangat memerlukan wang sedangkan dia dapat mencuri wang itu dari laci kedai ayahnya, tanpa diketahui oleh sesiapa. Dalam kaedah ini, pengarang menggunakan watak Ahmad si budak baik supaya remaja yang membaca akan meniru tingkah laku baik Ahmad itu sebagai teladan.


Ataupun,


(b) Menggunakan teori sempadan: Jangan jadi macam budak ini!
Sebagai contoh, pengarang menulis kisah seorang remaja bernama Budin, yang mencuri wang dari laci kedai ayahnya, tetapi akhirnya dia tertangkap lalu dihukum oleh ayahnya dengan mengikat dia pada pokok yang ada sarang kerengga, akibatnya Budin insaf lalu sejak itu dia berhenti mencuri. Dalam kaedah ini pengarang menggunakan watak Budin si budak jahat supaya remaja yang membaca cerita ini tidak mahu meniru tingkah laku Budin, yakni Budin menjadi sempadan.

Surah Yusuf memilih prinsip (a) yakni menggunakan prinsip teladan watak baik. Jadi, Nabi Yusuf adalah seorang yang sabar, jujur, bergantung pada Allah dan lain-lain lagi. Justeru mesej kisah Nabi Yusuf adalah “Jadilah seperti Nabi Yusuf”. Manakala mesej yang dibawa oleh watak-watak jahat itu adalah, “Jangan jadi seperti abang-abang Nabi Yusuf ataupun Zulaikha”.

Sebagai kesimpulan, surah Yusuf menggunakan kedua-dua kaedah (a) teladan dan kaedah (b) sempadan, di mana watak utama memainkan fungsi teladan. Fungsi sempadan dimainkan oleh watak-watak pembantu.

Sebagai kesimpulan, berdasarkan surah Yusuf, bagi tujuan pendidikan nilai dan akhlak, watak utama hendaklah watak baik supaya dijadikan teladan oleh pembaca.Teknik Surah Yusuf: Tiada Penerangan Teknikal Tentang Perbuatan Mungkar

Cerita dalam surah Yusuf adalah bertemakan "buruk lawan baik" tetapi dalam kisah Nabi Yusuf itu, tidak ada panduan teknikal bagaimana sesuatu kemungkaran itu dilakukan.

Dalam teori dan teknik surah Yusuf, penulis tidak dibenarkan menulis ayat-ayat naratif mahupun ayat dialog yang menggambarkan bagaimana watak-watak melakukan sesuatu kemungkaran. Malah, penulis tidak dibenarkan menuliskan ayat-ayat monolog yang menerangkan bagaimana watak sedang berfikir dan merancang mahu melakukan sesuatu kemungkaran.

Walaupun abang-abang Nabi Yusuf telah mencampakkan adik mereka ke dalam telaga air, tidak ada ayat yang menerangkan bagaimana perbuatan mungkar itu mereka lakukan. Justeru pembaca tidak diberitahu bagaimana mereka memegang Nabi Yusuf, bagaimana mereka membawa Nabi Yusuf ke tepi telaga, bagaimana mereka menolak ataupun mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam telaga. Pembaca juga tidak diberitahu dialog yang diucapkan antara watak-watak dalam peristiwa mungkar itu.

Dalam kes kemungkaran yang dilakukan oleh Siti Zulaikha di mana dia cuba menggoda Nabi Yusuf, tidak ada ayat yang menerangkan secara teknikal apa yang dilakukan oleh perempuan itu supaya Nabi Yusuf tergoda apabila terpandang kepada dirinya. Pembaca tidak diberitahu perkara-perkara yang dilakukan oleh Siti Zulaikha sebagai persiapan bagi menggoda Nabi Yusuf, sebagai contoh apakah pakaian yang dipakainya, apakah dia memercikkan wangian ke tubuhnya, apakah dia menyikat rambutnya, atau lain-lain perbuatan.

Malah tidak ada ayat yang menerangkan apa yang difikirkan oleh Siti Zulaikha terhadap Nabi Yusuf.

Sebaliknya, dalam teknik penceritaan surah Yusuf, yang diterangkan adalah panduan-panduan melakukan kebaikan. Terdapat banyak ayat yang menerangkan cara-cara bagaimana sesuatu kebaikan itu dilakukan.

Contoh ayat naratif yang menerangkan kemungkaran yang sedang difikirkan oleh watak adalah seperti di bawah ini:

Pak Ali yakin benar usahanya memikat Cikgu Noor berjaya. Jika selama ini dia asyik memandang Cikgu Noor dan mengintai-intai ketika dia sedang mandi, tetapi malam ini dia yakin benar Nenek Besar dapat membantu menyampaikan segala hasrat dan perasaannya.

Contoh ayat naratif yang menerangkan bagaimana watak melakukan perbuatan mungkar ada seperti di bawah ini:

Malam itu Tuan Musa bertemu Tauke Lim di hotel mewah tempat mereka selalu bertemu. Tidak ketinggalan Lily dan Suryani juga menemani mereka. Sambil mereka makan-makan di lounge hotel itu, mereka didendangi oleh kumpulan penyanyi dari Filipina yang terdiri daripada dua orang perempuan yang berpakaian seksi dan seorang lelaki. Dalam kesamaran cahaya lounge, mereka dihidangkan dengan halwa telinga berupa nyanyian lagu-lagu hits tujuh puluhan. Dari tempat duduk mereka juga, mereka dapat menyaksikan tarian-tarian yang mengghairahkan daripada dua gadis Filipina itu.

Contoh dialog yang mengandungi panduan teknikal bagaimana cara melakukan sesuatu kemungkaran adalah seperti di bawah ini:

“Hmmm! Nenek boleh jampikan malam ini jika puan mahu. Pulang ke rumah nanti, puan ambil nasi yang masih panas berasap dan campurkan sedikit dengan apa sahaja jenis kotoran daripada badan puan. Maksud nenek ialah puan boleh campurkan sama ada najis atau pun air kencing puan ke dalam nasi Tuan Musa. Jika puan rasa terlalu kotor, puan boleh gunakan daki puan atau pun kotoran daripada celah kuku puan. Kemudian, puan letakkan nasi tadi di bawah xxxx. Puan boleh duduk xxxxxxx atas nasi yang panas berwap tadi lebih kurang sepuluh hingga lima belas minit. Xxxxxx sehingga wap daripada xxxxxx puan menitik ke dalam nasi tadi,” kata Nenek Besar kepada isteri Tuan Musa.

Contoh-contoh di atas dipetik dari sebuah manuskrip yang dihantar oleh seorang penulis kepada PTS.

Nota: Penulis yang tidak pernah hadir dalam kursus penulisan anjuran PTS cenderung menghantar manuskrip yang mengandungi ayat-ayat yang menggambarkan tingkah laku watak-watak sedang melakukan kemungkaran, seperti babak lelaki dan perempuan bukan muhrim bergaul, berdating, dan banyak lagi.Watak Perempuan dalam al-Quran

Watak-watak perempuan dalam cerita-cerita al-Quran:

1. Perempuan yang meminta suaminya memenuhi keinganan yang bukan-bukan sehingga suaminya melanggar larangan Allah. (Siti Hawa)

2. Perempuan yang berkahwin atas pilihan ibubapa. (anak-anak Nabi Adam)

3. Perempuan yang kejelitaannya mendorong lelaki melakukan kesalahan. (anak Nabi Adam)

4. Perempuan yang tidak cantik dan ditolak oleh suaminya. (anak Nabi Adam)

5. Perempuan ibu tiri yang berlaku baik kepada 9 orang anak tirinya. (isteri Nabi Yaakub)

6. Ibu yang malang akibat kezaliman dasar negara yang dibuat oleh pemerintah zalim. (ibu Nabi Musa)

7. Anak perempuan yang patuh dan taat kepada suruhan ibunya. (kakak Nabi Musa)

8. Perempuan baik yang berkahwin dengan lelaki jahat. (Asiah)

9. Perempuan ibu angkat yang baik. (Asiah)

10. Perempuan yang memiliki kerajaannya sendiri. (Puteri Balqis)

11. Perempuan isteri pertama yang cemburu kepada madunya. (Sarah)

12. Perempuan isteri kedua yang sangat tabah. (Hajar)

13. Gadis yang sangat suci. (Mariam)

14. Perempuan yang sudah bersuami tetapi masih jatuh hati kepada pemuda tampan. (Zulaikha)

15. Perempuan pintar yang menggunakan kepintaran dengan cara yang salah. (Zulaikha)

16. Perempuan yang mengumpat perempuan. (kawan-kawan Zulaikha)

17. Perempuan yang terkesima memandang lelaki tampan. (kawan-kawan Zulaikha)

18. Gadis adik beradik yang menjalankan kerja-kerja lelaki demi membantu ayah mereka yang sudah sangat tua. (anak Nabi Shuib)

19. Gadis yang membawa pemuda berjasa balik ke rumah dan memperkenalkan kepada ayahnya. (anak Nabi Syuib)

20. Perempuan mandul. (isteri Nabi Zakaria)

21. Perempuan yang kematian suami. (Khadijah)

22. Perempuan berkahwin dengan suami lebih muda. (Khadijah).

23. Perempuan yang mencari sendiri nafkah dan harta kekayaan. (Khadijah)

24. Gadis muda yang berkahwin dengan lelaki tua. (Aisyah)

25. Perempuan bersuami yang difitnah melakukan kecurangan. (Aisyah)

26. Perempuan yang menyusahkan fikiran dan perasaan suaminya dan akibatnya diugut dengan ugutan suaminya akan diberikan isteri-isteri yang lebih baik. (Aisyah dan madu-madunya.)

27. Bayi-bayi perempuan yang dianggap membawa beban oleh masyarakat jahil.

28. Perempuan yang menerima hukuman kerana derhaka kepada suami. (isteri Nabi Nuh)

29. Perempuan yang menerima hukuman kerana terikut-ikut gaya hidup buruk masyarakat di sekelilingnya. (isteri Nabi Lut)

30. Perempuan yang menerima hukuman kerana ikut sama dengan suaminya melakukan kesalahan. (isteri Abu Lahab)

NOTA: Watak perempuan yang tiada contohnya dalam al-Quran:

1. Perempuan sesama perempuan berebut-rebut cinta lelaki.

2. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya ataupun yang meminta cerai dari suaminya.

3. Perempuan yang belum berkahwin dan mempunyai hubungan asmara dan cinta.

4. Perempuan yang sudah berkahwin dan berlaku curang.

5. Perempuan yang melakukan hubungan seks di luar nikah.

6. Perempuan keturunan anak luar nikah ataupun perempuan yang dituduh sebagai anak luar nikah.

7. Perempuan diperkosa lelaki.

8. Perempuan yang berkonflik dengan suami, ibu bapa, ataupun dengan adik beradik, ataupun kaum kerabatnya.

9. Perempuan mangsa keganasan rumahtangga.

10. Perempuan berebut-rebut harta ataupun berebut penjagaan anak.

11. Perempuan yang menyebabkan perempuan lain ditimpa nasib malang.

12. Perempuan kaki gaduh, tamak, busuk hati, pendengki, pendendam dan lain-lain sifat buruk yang amat dibenci masyarakat.

13. Perempuan yang membuang anak.

(Allah jualah yang maha mengetahui.)


.